Jelaskan Uraian Tata Cara Bersuci Hadas Besar & Kecil Yang Baik?

Hadas merupakan keadaan yang tidak suci dalam Islam yang mengakibatkan seseorang tidak boleh sholat, tawaf dan lain sebagainya. Hadas besar contohnya seperi haid, mimpi basah, keluar manis, dan lain-sebagainya. Hadas kecil adalah hadas yang bisa dibersihkan dengan air (berwudhu dan tayamun).

Bagaimana Cara Bersuci Hadas Besar dan Kecil?

Hadas Besar

Untuk hadas besar diharuskan mandi wajib untuk membersihkannya. Hadas besar harus disucikan dengan mandi yang sesuai dengan kaidah Islam mulai dari doa niat, membersihkan area kemaluan, menggosok rambut dan kepala, serta mandi biasa dari kanan ke kiri.

Baca juga : 3 Doa Niat Mandi Besar Dalam Beberapa Keadaan

Hadas Kecil

Hadas kecil ini cukup dengan menggunakan air untuk membersihkannya. Jika ada air kalian bisa berwudhu untuk membersihkan hadas kecil namun jika tidak ada air bisa dengan melakukan tayamun.

Buka Komentar