Pada pengundian dua dadu secara bersamaan, peluang muncul mata dadu berjumlah 5, 6, 7, 8, 9 adalah​

Soal :

Pada pengundian dua dadu secara bersamaan
 1. Peluang muncul mata dadu berjumlah 5
 2. Peluang muncul mata dadu berjumlah 6
 3. Peluang muncul mata dadu berjumlah 7
 4. Peluang muncul mata dadu berjumlah 8
 5. Peluang muncul mata dadu berjumlah 9

Jawab :

 1. Muncul mata dadu berjumlah 5 = {(1,4), (2,3), (3,2), (4,1)} = 4

  Ruang sampel 2 dadu = 6² = 36

  Peluang = 4/36 = 1/9

 2. Muncul mata dadu berjumlah 6 = {(1,5), (2,4), (3,3), (4,2), (5,1)} = 5

  Ruang sampel 2 dadu = 6² = 36

  Peluang = 5/36

 3. Muncul mata dadu berjumlah 7 = {(1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1)} = 6

  Ruang sampel 2 dadu = 6² = 36

  Peluang = 6/36 = 1/6

 4. Muncul mata dadu berjumlah 8 = {(2,6), (3,5), (4,4), (5,3), (6,2)} = 5

  Ruang sampel 2 dadu = 6² = 36

  Peluang = 5/36

 5. Muncul mata dadu berjumlah 9 = {(6,3), (3,6), (5,4), (4,5)} = 4

  Ruang sampel 2 dadu = 6² = 36

  Peluang = 4/36 = 1/9

Buka Komentar